Minh Led Tran

Phật quang phổ chiếu 64 tia (80CM - 2M )

Mã : PQPC64

Call VND

Phật quang phổ chiếu là ánh sáng trí huệ Phật, chiếu tỏa đến tất cả tâm chúng sanh. Là chiếu cho tâm chúng sanh sáng lên, để tiêu diệt hết tham sân si. Là chiếu cho đen tối trở thành trong sáng, để tiêu trừ tám vạn bốn ngàn tập khí, thói hư tật xấu. Chúng ta học Phật là trừ bỏ tham sân si và không còn chấp trước.

Phật quang ví như công ty điện lực. Như trong nhà chúng ta có trang bị một hệ thống điện lực gồm dây điện, đèn điện, tất cả đều được nối thông với nhau. Nhưng nếu chúng ta không bấm nút điện, bóng đèn sẽ không chiếu sáng và trong phòng rốt cuộc vẫn còn bị tối đen. Vì sao? Bởi điện không thông tới nên không có tác dụng gì. Bởi vậy chúng ta cần phải bấm nút điện.

 

 

Một khi bấm nút, đèn sẽ lập tức chiếu sáng đến những nơi đen tối ngay. Tâm chúng sanh chúng ta cũng ví như nút bấm. Nếu chúng ta bấm nút khai mở tâm, thì Phật quang sẽ chiếu sáng vào.

KÍCH THƯỚC BẢNG GIÁ
80 cm 3.300.000
90 cm 3.500.000
1 m  4.200.000
1.2 m  5.300.000
1.4 m 7.300.000
1.5 m  8.000.000
1.8 m  9.500.000
2 m  10.500.000
   

Sản phẩm khác

Đổi trả hàng trong vòng 2 ngày

Giao hàng trên toàn quốc

Hotline : 0909 750 545